budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

email:                     skola@zs-zbraslav.czOznámení školy

Workshop 9. tříd

Den, kdy se mlčelo
spolupráce ZŠ, Obecní úřad ve Zbraslavi a organizace Post Bellum – Paměť národa
Některé postřehy žáků 9.B
Hlavním tématem akce byla proměna české vesnice během kolektivizace v roce 1948. Workshop byl motivován skutečnými událostmi a vyprávěním pamětníků v obci Úboč. Cílem bylo vcítění se do postav lidí ve vesnici a jejich rozhodování v těžkých situacích dané doby. Na závěr jsme slyšeli autentické výpovědi pamětníků z Úboče.
Projekt se týkal kolektivizace na malé vesnici. Dostali jsme role lidí, kteří v té době skutečně žili. Dostali jsme šanci vžít se do kůže někoho jiného. Vyzkoušeli jsme si, jak mohla být jejich rozhodnutí těžká. Zažili jsme volby a zakládání JZD.

Každý z nás dostal papír s postavou, kterou má hrát a k tomu jsme měli i informace, např. kolik měla postava dětí, jaké vzdělání a povolání. Poté jsme se roztřídili do skupin (rodin) a divadlo mohlo začít.
Mrazilo mě po zádech, když jsem slyšela jednotlivé hlasy postarších lidí, kteří si mnoho prožili. My jsme měli jedinečnou možnost zažít něco, co se normálně nestává.
Když mi někdo řekne „Den, kdy se mlčelo“, tak si pomyslím, že se něco stalo v jeden den, ale po přednášce jsem zjistila, že to byly dny, ve kterých bylo napětí a očekávání.
Při volbách jsme všichni museli volit červený lístek. Ale našli se také rebelové, kteří si vydupali bílý lístek. Komunisté nezvítězili velkou převahou. Proto se muselo ve vesnici rychle založit JZD.

Mně osobně to skoro nic nedalo, protože mám okolo sebe dvě skupiny lidí. Jedna tvrdí, jak byl komunismus špatný, zlý, …, ale druhá skupina zase tvrdí, že komunisti nebyli tak špatní, že se měli daleko líp. Prý byla jistota bydlení a základních potřeb.
Akce se mi líbila a byl jsem po nudném začátku velmi překvapen, jak skončila.
Určitě je dobré být seznámen s historií. Bavilo mě být někým jiným a zažít na vlastní kůži pocity rozhodnutí lidí té doby.
Tento program byl velice zajímavý a dost mě zaujal. Mohl jsem se vžít do kůže občanů v malé vesnici v roce 1948. Ze začátku mě to moc nebavilo, ale pak mě to začalo chytat. Je dobré si ukázat toto období.
 
Vybrala a zapsala Jitka Pokorová
 
Kategorie: