skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Oznámení školy

Projekt Indonésie

Již od roku 2010 probíhá na naší škole velmi ojedinělý projekt a tím je spolupráce s indonéskou školou Budi Mulia Dua v Yogyakartě.
Celá spolupráce začala návštěvou indonéské ambasády našimi dvěma sedmými ročníky. Když jsme se vydali na Prahu 5 směrem k velvyslanectví, nevěděli jsme, co nás přesně čeká. Uvítal nás tehdejší ambasador, velmi milý a usměvavý pan Azís společně s paní Meitriou Málkovou. Prožili jsme úžasné dopoledne a dozvěděli se mnoho nového o zemi s naprosto odlišnou kulturou. Zkusili jsme národní tance a ochutnali tradiční pokrm Nasi goreng, smaženou rýži. Již při cestě zpět do školy měli všichni velkou chuť spolupráci rozvinout a pokračovat v ní i nadále.
V červnu nás navštívila delegace učitelů i s ředitelkou školy a domluvili jsme se na spolupráci, včetně pobytů v hostitelských rodinách. A bylo to!
Následovaly indonéské návštěvy ve Zbraslavi a naše pobyty v Yogyakartě. Naši studenti se do slunné Indonésie podívali již třikrát a indonéští přátelé nás navštíví příští rok počtvrté.
Velmi se těšíme na úžasnou atmosféru, která vzájemnou výměnu vždy provází. Neméně významná je i tolerance, které se žáci při pobytech učí. V neposlední řadě je to anglický jazyk a praktická komunikace v něm, co celému projektu dává smysl a širší význam.

Kategorie: