Základní škola Vladislava Vančury

Vybavení školy

Kategorie:

POČÍTAČOVÁ UČEBNA (pracoviště Hauptova)

Učebna je vybavena digitálním projektorem. Žáci mají k dispozici celkem 30 počítačů s operačním systémem Windows 7 x64 a s kancelářským balíkem Office 2007.

Na počítačích pracují s výukovými programy od vydavatelů Terasoft a Didakta. Také mohou využívat žákovské licence https://www.flexilearn.cz/, které jsou určeny pro domácí užití a při práci s interaktivní tabulí. Učitel má k dispozici na počítači software monitorující práci žáků a také kvalitní zvukovou soustavu, která poskytuje dostatečný zvuk například při scio testech či jiných zkouškách.

AULA (pracoviště Hauptova)

Prezentační místnost školy, která je určena pro školní akce nebo při významných událostech pro veřejnost. Je vybavena digitálním projektorem,  velkým plátnem a počítačem.

UČEBNY S INTERAKTIVNÍ TABULÍ (pracoviště Hauptova)

Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí.

Škola vlastní celkem čtyři interaktivní tabule, kde na I. stupni (pracoviště Nad Parkem) ji využívají žáci I. tříd a dále na II. stupni ji využívají žáci v učebnách matematiky, učebny jazyků a učebny přírodopisu. Výuka přes interkativní tabuli je dnes moderní a může být i pro žáky někdy zábavná. Škola do budoucna plánuje i další rozšíření.

 POČÍTAČOVÁ UČEBNA (pracoviště Nad Parkem)

Žáci mají k dispozici celkem 22 počítačů s operačním systémem Windows 7 x64.

Učebnu využívají žáci I. stupně, kde mají k dispozici výukové programy formou hry zaměřené na procvičování matematiky, českého jazyka nebo angličtiny.

AULA (pracoviště Nad Parkem)

Kromě vybavení se také můžete podívat zde na školní hřiště nebo tělocvičny.