Základní škola Vladislava Vančury

Konzultační hodiny

Kategorie:

Konzultační hodiny jsou možné vždy po předchozí telefonické domluvě.

Jméno učitele  konzultační den  hodina  
Mgr. Kateřina Danešová středa   12:30 - 13:30 hod.  
Ing. Hana Doležalová  středa  14:00 - 15:00 hod.  
Mgr. Lenka Fischerová pondělí 13:00 - 14:00 hod.  
Mgr. Barbora Haupenthal středa  12:00 - 13:00 hod.  
Mgr. Jolana Chovancová  středa  14:00 - 15:00 hod.  
Mgr. Jana Košatová čtvrtek 07:45 - 08:45 hod.  
Mgr. Kamila Moravcová  čtvrtek  11:00 - 12:00 hod.  
Mgr. Michaela Mynářová čtvrtek 13:00 - 14:00 hod.  
Ing. Marie Pařízková  pátek 07:45 - 08:45 hod.  
Mgr. Jitka Pokorová  středa 14:00 - 15:00 hod.  
Mgr. Jiřina Šichová pondělí 12:00 - 13:00 hod.  
Mgr. Lenka Šťástková  úterý 14:00 - 15:00 hod.  
Bc. Martina Talpová  úterý 07:00 - 08:00 hod.  
Mgr. Iveta Teřlová čtvrtek 12:55 - 13:55 hod.  
Mgr. Arnošta Vaňatová čtvrtek 14:00 - 15:00 hod.  
       
PhDr. Martina Vávrová pátek 12:00 - 13:00 hod.  
Mgr. Jaroslav Piskač pondělí 13:30 - 14:30 hod.  
Mgr. Helena Justová pátek 12:00 - 13:00 hod.  
Mgr. Lenka Provazníková pátek 12:00 - 13:00 hod.  
Mgr. Blanka Hengelová úterý 18:00 - 19:00 hod.  
Mgr. Hana Milerová úterý 13:30 - 14:30 hod.  

Zásady ochrany osobních údajů

Kategorie:
1. Sběr informací
Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu, vstupu do soutěže a / nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a / nebo číslo kreditní karty.
Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.
 
2. Použití informací
Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:
Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
Poskytování personalizovaného obsahu reklamní
Zlepšení našich stránek
Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
Kontakt prostřednictvím e-mailu
Správu soutěže, propagace nebo průzkum
 
3. E-Komerce Soukromí
Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.
 
4. Zveřejnění informací třetím stranám
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.
Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.
Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.
 
5. Ochrana informací
Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. VpnMentor také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
Používáme cookies?
Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.
 
6. Odhlášení
Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení .
7. Souhlas
Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.
Shrnutí: Vaše zásady ochrany osobních údajů zlepšují důvěru uživatelů
Zásady ochrany osobních údajů poskytují cennou ochranu vaší společnosti a vašich uživatelů. Nejvíc ze všeho dojde k vybudování zvýšené úrovně důvěry. Zveřejněním jasných a přímočarých zásad, které popisují konkrétní zabezpečení, budou mít vaše stránky výhodu oproti konkurentům s komplexními, matoucími zásadami.
Jazyk šablony uvedené v tomto příspěvku by měl být pouze výchozím bodem. Každá webová stránka má různé metody a záměry a nejlepší zásady ochrany soukromí prokazují vysokou úroveň přizpůsobení. Pro zajištění účinnost vašich zásad je konzultujte s právníky a vyhledejte další zásady od společností podobných té vaší. Nezapomeňte také navštěvovat http://zs-zbraslav.cz  pro více informací o jazyku zásad a otázkách ochrany soukromí.

Škola

Kategorie:
Historie školy
Naše škola vznikla sloučením dvou zbraslavských škol v květnu roku 2005. Současný název Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav, Hauptova 591 nese ale až od 1. září roku 2008, kdy se podařilo navrátit do názvu školy jméno významné osobnosti zbraslavské historie, o které sloučením obou škol Zbraslav na tři roky přišla.
V původně prvostupňové škole v ulici Nad Parkem, která byla postavena v roce 1980, jsou letos první až páté třídy prvního stupně . V budově v Hauptově ulici, jejíž historie je podstatně delší, jsou v letošním roce šesté až deváté třídy.
 
Zaměření školy
Naše škola nepreferuje žádnou z oblastí vzdělávání. Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu.
 
Výuka
Výuka v prvostupňových ročnících probíhá v kmenových třídách. Žáci na druhém stupni mají výuku některých předmětů v odborných učebnách. Jsou to: učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, počítačová učebna,  učebna jazyků, kuchyňka a dílny.
Tělesná výchova tříd Nad Parkem probíhá ve velké a malé tělocvičně a na školním hřišti. V Hauptově ulici střídavě ve vlastní malé tělocvičně a ve velké tělocvičně sousední sokolovny a na nově zrekonstruovaném multifunkčním hřišti vedle sokolovny.
Žáci sedmých až devátých tříd mají dvě hodiny týdně výuku druhého cizího jazyka. 
Součástí výuky jsou různé vědomostní a sportovní soutěže, kulturní akce, program prevence sociálně patologických jevů, exkurze a výlety. Pravidelně pořádáme ozdravný pobyt na horách se zaměřením na lyžování, některé třídy vyjíždí na školy v přírodě.
 
Režim dne
Obě školní budovy se otevírají dvacet minut před začátkem vyučování. Čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví děti mimo budovu školy.
 
Stravování
Stravování zajišťuje samostatný právní subjekt Školní kuchyně a jídelna Zbraslav se sídlem v ulici U Lékárny. Dětem v budově Nad Parkem je jídlo dováženo do jídelny přímo ve školní budově, děti navštěvující budovu v Hauptově ulici docházejí do jídelny U Lékárny, která se školou sousedí.

Rozvrhy hodin

Kategorie:

Momentálně probíhá příprava nových rozvrhů hodin na školní rok 2016/2017.

Děkujeme za pochopení