Škola Online - školní informační systém

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. K dispozci jsou také verze mobilní aplikace pro chytré telefony pro všechny platformy.

V součané době škola využívá pouze část tohoto informačního systému a to pro interní využití. Do budoucna ho však chceme rozšířit o další nové funkce a nabídnout možnost zapojení žáků a rodičů.

 

Zde je seznam rozšířených funkcí:

Hodnocení
 
Škola OnLine je moderní žákovskou knížkou, ve které se Vám na jednom místě vypisují všechny Vaše známky. Pro zjištění hodnocení výsledků svých písemných prací nemusíte čekat až do druhého dne. Systém Vám je zpřístupní ihned po zadání učitelem.
 
Docházka
 
Jako rodiče máte okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy. Případné záškoláctví tak můžete podchytit hned v prvopočátku. Absence svých dětí můžete skrze Školu OnLine i omlouvat.
 
Rozvrh hodin
 
Díky osobnímu kalendáři máte vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu. Na jednom místě vidíte veškeré suplování, školní akce a odpadlé hodiny. Se Školou OnLine Vám zkrátka nic neuteče.
 
Výukové materiály
 
Učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se tak můžete vrátit k tématu poslední hodiny, připravit se na test či zkoušení nebo si jen rozšířit své obzory.
 
Komunikace
 
Potřebujete něco důležitého sdělit svému vyučujícímu? Se Školou OnLine nemusíte složitě hledat e-mail na webových stránkách školy. Stačí jen zvolit vyučujícího a napsat mu text zprávy. Během okamžiku si informace najde svého adresáta.
 
Mějte neustálý přehled o dění ve škole
 
V osobním kalendáři na hlavní stránce máte přístupné vše důležité. Vidíte, co se probírá v jednotlivých předmětech včetně výukových materiálů, víte o plánovaném zkoušení a neuniknou Vám ani žádné akce školy. Díky elektronické žákovské máte také stálý přehled o prospěchu a docházce Vašeho potomka.
 
Buďte v kontaktu se školou
 
Často využívanou součástí aplikace je nástroj pro přímou komunikaci s třídním učitelem, jakož i celým pedagogickým sborem. Účinný komunikační kanál nejen že posílí vztah mezi rodiči a učiteli, ale dá Vám možnost omlouvat absenci svých potomků elektronicky. Žádná zpráva se již nikde nezatoulá, ale vždy si najde toho správného adresáta.
 
Podívejte se na průvodce Školou Online pro žáky