ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Záměry a cíle školy v oblasti ICT

Obnovení a doplnění hardware

V rámci finančních podmínek bude postupně doplňován nebo obměňován (u počítačů starších 5 let) počet pracovních stanic v kabinetech.

Dále bude nutné modernizovat starší IT učebnu v budově Hauptova, kde máme staré počítače přes 9 let. Zde probíhá výuka informatiky nebo jiných mimoškolních kroužků.

V plánu je také vybavit pracovní a žákovské stanice moderními měřícími prostředky propojit je s ICT technikou v odborných učebnách.

Finanční prostředky budou čerpány především z různých dotačních programů, popř. co nebude možné z dotačních programů, tak z rozpočtu obce.

Zřízení wi-fi sítě

Škola bude postupně pokrývána wi-fi sítí a to v rámci finančních možností s využitím dotačních prostředků Šablony I. nebo Šablony II.

Interaktivní řešení

V rámci finančních podmínek budou doplňována interaktivní řešení do dalších tříd dosud nevybavených a to jak na prvním tak na druhém stupni.

Elektronická žákovská knížka

Zprovoznění webové aplikace, elektronické ŽK v systému ŠkolaOnline - pilotní projekt (jaro 2019).

Poskytnutí učitelům možnost e-learningu

Proběhne výběr vhodného řešení pro e-learning a bude postupně zprovozněn.

Zlepšení počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků v oblasti běžného užití PC bude zajištěno ICT správcem (Autorizovaný Microsoft Education Partner).

 

Další jednotlivé projekty jsou popsány samostatně v sekci ICT - Naše vize...

 

Plán rozvoje školy v oblasti ICT je dlouhodobý a jednotlivé realizace zavisí na zdrojích financí. Škola se aktivně se snaží využít dotační projekty přednostně.

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.