Image

Školní online pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařský kurz, exkurze, fotografie, pracovní sešity a podobně). Žáci nebudou nosit peníze do školy, jelikož veškeré platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Dopis ředitele ke stažení:   
 iconfinder pdf 272699  
Návod na školní pokladnu:  
iconfinder pdf 272699  

 

 

 

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.