skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní rok:
Třída:
Příjmení a jméno dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna (kód):
Adresa bydliště:

Poznámky (upozornění, kterým má být ze strany ŠD věnován zvláštní zřetel, např. sociální a zdravotní znevýhodnění, stravovací odlišnosti apod.)

Text:
Příjmení a jméno matky:
Telefon (1):
E-mail (1):*
Příjmení a jméno otce:
Telefon (2):
E-mail (2):
Seznámil(a) jsem se s vnitřním řádem školní družiny*
Souhlasím s uveřejňováním fotografií mého dítěte z akcí ŠD na webových stránkách školy za účelem veřejného zájmu propagace školy*

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny - formulář

prosíme stáhnout soubor (zápisní lístek strana 2), vyplnit a vložit do této přihlášky

ke stažení zde

Vložit vyplněný záznam (soubor) o uvolnění dítěte ze ŠD*
Datum:
Ochrana proti spamu