Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní rok:
Školní třída (2020/2021):
Příjmení a jméno dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna (kód):
Adresa bydliště:
Docházka do ŠD (označit pouze jednu variantu):*

Poznámky (upozornění, kterým má být ze strany ŠD věnován zvláštní zřetel, např. sociální a zdravotní znevýhodnění, stravovací odlišnosti apod.)

Text:
Příjmení a jméno matky:
E-mail (1):*
Telefon (1):
Příjmení a jméno otce:
E-mail (2):
Telefon (2):
Seznámil(a) jsem se s vnitřním řádem školní družiny*

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny - formulář

prosíme stáhnout soubor (zápisní lístek strana 2), vyplnit a vložit do této přihlášky

ke stažení zde

Vložit vyplněný záznam (soubor) o uvolnění dítěte ze ŠD*
Datum:
Ochrana proti spamu

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.