ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní rok:
Třída:
Příjmení a jméno dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna (kód):
Adresa bydliště:

Poznámky (upozornění, kterým má být ze strany ŠD věnován zvláštní zřetel, např. sociální a zdravotní znevýhodnění, stravovací odlišnosti apod.)

Text:
Příjmení a jméno matky:
E-mail (1):*
Telefon (1):
Příjmení a jméno otce:
Telefon (2):
E-mail (2):
Seznámil(a) jsem se s vnitřním řádem školní družiny*

V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a  Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZŠ Vladislava Vančury, zejména pro propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou. V odůvodněných případech je možné požádat o výmaz příslušného záznamu (dle výše uvedených zákonů).

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny - formulář

prosíme stáhnout soubor (zápisní lístek strana 2), vyplnit a vložit do této přihlášky

ke stažení zde

Vložit vyplněný záznam (soubor) o uvolnění dítěte ze ŠD*
Datum:
Ochrana proti spamu

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.