ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Uvolňování dětí do zájmových kroužků

Vážení rodiče, pokud budete přihlašovat své děti do zájmových kroužků, a to jak organizovaných školou či mimoškolními organizacemi, je nutné, abyste tuto skutečnost zaznamenali do zápisních lístků školní družiny (buď osobně u příslušné vychovatelky, nebo vyplňte druhou stranu zápisního lístku elektronicky přes web školní družiny). Pokud nebudeme mít od vás kroužky zapsané, z bezpečnostních důvodů děti na kroužek neuvolníme. Děkujeme za pochopení.

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.