• Masopust ŠD 2020

  I letos jsme oslavili období masopustu maškarním průvodem v horní části Zbraslavi za doprovodu policejních koníků. Tematicky jsme měli oslavu zaměřenou na pohádky. Než se děti vydaly potěšit své malé kamarády v místních školkách, jesličkách, dětském domově Ch. Masarykové a babičky z KLASu, předvedly pro Zbraslaváky před naší školou tradiční masopustní taškařici. Zazpívaly, přednesly básničky, pochovaly basu a zatančily královské reggae. Děti pozdravil milými slovy pan ředitel Lukáš Herout a ostatkové právo nám letos udělila místostarostka Míša Bernardová se slečnou radní Zuzkou Wildovou, obě ve fešných kostýmech.
 • Výlet do Triloparku

  V listopadovém odpoledni jsme navštívili s početnou skupinou dětí z 11. a 9. odd. ŠD Trilopark v Nuslích.Během dvouhodinového programu jsme pod vedením p. Mgr. Ladislava Zedníka prošli výstavou Nelítostný pravěk s komentovanou prohlídkou vitrín a možností dotknout se reálných zkamenělin. Takový zub pradávného dinosaura nebo stolička mamuta byl pro děti i pro nás vychovatelky velký zážitek. V tvořivé dílně jsme si s p. Radkem Labuťou vyzkoušeli práci paleontologa. Vytvořili jsme si sádrové odlitky trilobitů, odkryli 4metrový model dinosaura rodu Deinonychus a skicovali jeho kostru. Pomocí preparační vibrační jehly jsme zkoumali prvohorní zkameněliny v úlomcích vápence a břidlice.Děti byly nadšené a ani nepostřehly, kolik se toho naučily. I leckteří dospělí možná nedokáží vysvětlit rozdíl mezi archeologem a paleontologem . Při těchto aktivitách jsme zažili nejen radostný pocit z objevování dávného života na naší planetě, ale také si prohloubili schopnost práce v týmu.  
 • Zbraslavský podmořský svět

  Přes letní prázdniny nám před školou „vyrostly nevzhledné obludy“ v podobě betonových zátarasů, které sice mají své opodstatnění, ale kráse ulice nepřidaly. Proto se školní družina ve spolupráci s MČ Praha Zbraslav rozhodla šeď betonu zpestřit. Děti měly spoustu nápadů a nakonec většinovým rozhodnutím zvítězil návrh mořského světa. A nutno říct, že šikovnost dětí ve věku od 7 do 9 let zaskočila i nás vychovatelky. Věříme, že nejenom nám ale i všem kolemjdoucím se „Zbraslavský podmořský svět“ líbí.  
 • Borocup 2019

  V rámci 100. výročí vzniku Československa připravily vychovatelky školní družiny pro děti v „osmičkovém roce“ sportovně vědomostní projekt, kdy děti prokázaly nejen vědomosti o dějinách našeho státu, ale i svoji tělesnou zdatnost. Akce měla u dětí obrovský úspěch, takže jsme s vychovatelkami usoudily, že by byla škoda nadšení dětí nezúročit. Daly jsme hlavy dohromady a zrodil se 1. ročník putovního poháru „Borocup 2019“. Základ je v podstatě stejný jako projekt ŠD „100 let mezi osmičkami“. U jednotlivých stanovišť v prostoru Boroviček a okolí, proto název „Borocup“, plnilo 170 dětí všeobecné vědomostní úkoly, ověřovaly si svoji zručnost, orientační schopnost i běžeckou výdrž. Vítězná pětičlenná skupina, paradoxně s názvem „Želvy“, získala nejen zlaté medaile, ale i zmenšené repliky putovního poháru. Velký pohár Borocup, podobně jako Stanleyův pohár, poté koloval mezi členy vítězného týmu. Všem účastníkům pak byl slavnostně udělen diplom.Červnové odpoledne na závěr školního roku 2018/2019 se vydařilo, děti i my, vychovatelky, jsme byly nadšené, takže „Ať žije Borocup 2020!“    

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.