Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav

Návrat žáků 2. stupně od pondělí 3. května 2021

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

vláda dnes (čtvrtek 29. dubna 2021) rozhodla, že na základních školách na území kraje Hlavní město Praha bude od 3. května 2021 na 2. stupni probíhat tzv. rotační výuka. Zítra zveřejníme informace k rozvrhu - prosím sledujte naše stránky.

Jak bude probíhat výuka

 • celý týden od pondělí 3. května 2021 budou mít prezenční výuku žáci 6. a 8. ročníků, ostatní třídy budou mít distanční výuku,
 • celý týden od pondělí 10. května 2021 budou mít prezenční výuku žáci 7. a 9. ročníků, ostatní třídy budou mít distanční výuku,
 • v dalších týdnech se distanční a prezenční výuka bude pravidelně střídat,
 • prosíme žáky a žákyně, aby do školy důsledně nechodili, pokud mají příznaky infekčního respiračního onemocnění: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.

Testování žáků

 • testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 v kmenové třídě,
 • v případě pozdějšího příchodu nebo nepřítomnosti v den testování bude žák / žákyně testován, jakmile do školy přijde,
 • testování žáků není povinné – pokud zákonný zástupce s testováním nesouhlasí, může svého potomka vzdělávat doma, škola pro tento případ nebude organizovat distanční vzdělávání a učitelé poskytnou jen informace o probíraných tématech, případně úkolech; tento druh neúčasti je evidován jako omluvený.

Kdo se testování nemusí zúčastnit

 • žáci, kteří přinesou kopii potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu ne starší než 48 hodin, kopii zanechají ve škole u třídního učitele,
 • žáci, kteří přinesou kopii potvrzení od lékaře, lékařskou zprávu nebo zprávu z laboratoře "o prodělání COVID 19", pokud od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, kopii zanechají ve škole.

Jak bude test probíhat

 • na týden od 3. května 2021 máme testy "SINGCLEAN",
 • o průběhu testu nejlépe vypoví instruktážní video MŠMT,
 • jde o testy neinvazivní, žáci si provádí stěr samy za dohledu pedagoga a to jen z přední části nosu sterilní tyčinkou – test tedy nemá žádné negativní vedlejší účinky

Co se stane v případě pozitivního testu

 • neprodleně uvědomíme zákonného zástupce, který je povinen si žáka / žákyni vyzvednout,
 • žáka pustíme samostatně domu, jen pokud přinese ráno zákonným zástupcem podepsaný souhlas se samostatným odchodem - zde jsme připravili vzor
 • žák / žákyně / zákonný zástupce dostane potvrzení o pozitivním antigenním testu se kterým se neprodleně obrátí na praktického / dětského lékaře, který mu vystaví žádanku na kontrolní PCR test,
 • zákonný zástupce je povinen neprodleně školu informovat o výsledku kontrolního PCR testu,
 • pokud je ve třídě pozitivní test při čtvrtečním testování, neprodleně uvědomíme všechny zákonné zástupce žáků, kteří se s pozitivně testovaným setkali v posledních 2 dnech, ti jsou povinni si žáka / žákyni vyzvednout,
 • žáky pustíme samostatně domu, jen pokud přinesou ráno zákonným zástupcem podepsaný souhlas se samostatným odchodem - zde jsme připravili vzor
 • tito žáci zůstávají v domácí karanténě do vyhodnocení kontrolního PCR testu pozitivně testované osoby, o dalším postupu budou informováni.

Obědy

Informace o obědech najdete na stránkách jídelny.

Roušky a respirátory

Upozorňujeme, že žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole respirátory nebo chirurgické roušky – látkové roušky ani obličejové štíty nejsou považovány za dostatečné. Je třeba, aby žáci měli vždy několik náhradních.

V případě dotazů se prosím obraťte na vedení školy. Rádi vám zodpovíme, jak bude výuka nebo testování probíhat. Nicméně plníme tak opatření Vlády ČR, MZČR a MŠMT – v případě dotazů na důvody zavedení těchto opatření se prosím obracejte na tyto instituce.

za vedení školy Tomáš Obdržálek, ředitel školy


Copyright © 2010 - 2021 ZŠ Vladislava Vančury | Všechna práva vyhrazena.