Výuka od 30.11.2020

vážení rodiče a milí žáci,

věnujte pozornost změnám ve výuce a provozu školy od 30.11.2020.

Výuka (dle nařízení MŠMT):

1.stupeň: Dle aktuálního rozvrhu ve Škole online

Od středy 18.11. probíhá prezenční výuka v 1. a 2. třídách a v přípravné třídě dle rozvrhu. Odpolední vyučování ve 2. třídách je zrušeno do 18.12. 2020.  

Od pondělí 30.11. bude probíhat prezenční výuka ve 3. až 5. třídách dle rozvrhu.

2. stupeň: Dle aktuálního rozvrhu ve Škole online (distanční výuka je označena DIS)

V týdnu od 30.11. do 4.12. - 9ABC + 7ABCDE + 6A – prezenčně, 8ABC + 6BCD – distančně

V týdnu od 7.12. do 11.12. - 9ABC + 8ABC + 6BCD – prezenčně, – 7ABCDE + 6Adistančně

V týdnu od 14.12. do 18.12. - 9ABC + 7ABCDE + 6A – prezenčně, 8ABC + 6BCD – distančně

 • výuka cizích jazyků, rodinné výchovy, anglického jazyka a volitelných předmětů je upravena!
 • Žáci budou informováni učiteli daného předmětu (ve všech předmětech) o průběhu výuky!

Provozní pravidla během výuky (dle nařízení MŠMT):

 • Počet žáků ve třídách zůstane beze změn
 • Výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, nedělí ani jinak neprolínají) a jsou v kmenových třídách
 • Výuka probíhá dle rozvrhu ve Škole online. Prosíme, sledujte aktuální změny ve Škole online!
 • Hodiny HV jsou bez zpěvu
 • Hodiny TV - náhradní program
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (1 žák a 1 pedagog nebo 1 žák, 1 pedagog a 1 zákonný zástupce). Individuální konzultace je nutno domluvit s daným pedagogem prostřednictvím jeho školního emailu.
 • ROUŠKY JSOU POVINNÉ PO CELOU DOBU PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE, VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY PRO VŠECHNY. (Každý žák bude mít 2-3 vlastní roušky a igelitový sáček pro použitou roušku.)

Školní družina:

 • Ranní družina je zrušena
 • Odpolední družina je v provozu do 16:00
 • Jednotlivá oddělení jsou uspořádána dle homogenních třídních nebo ročníkových skupin

Školní jídelna:

 • Bude v provozu
 • Zákonní zástupci žáků, kteří mají prezenční výuku a chtějí chodit na obědy, si musí včas (do 27.11.) obědy přihlásit
 • O možnosti odběru obědů pro žáky v distanční výuce se informujte ve školní jídelně

Vánoční ředitelské volno a prázdniny:

 • 21.12. a 22.12. – ředitelské volno
 • 23.12. 2020 – 3. 1. 2021 – vánoční prázdniny
 • 4.1.2021 – zahájení školní výuky

Děkujeme za váš zodpovědný přístup, skvělou spolupráci a přejeme krásný adventní čas

Vedení školy

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.