VÝBĚR NOVÉHO ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZŠ JE TÉMĚŘ U KONCE

Konkurzní komise na svém druhém zasedání ve středu 4. 11. vybrala 5 vhodných kandidátů a určila jejich pořadí. Komise byla tvořena zástupci zřizovatele, pedagogického sboru, České školní inspekce (ČŠI), Magistrátu hl. m. Prahy, odborníky jmenovanými ČŠI, členem školské rady a nezávislými odborníky s poradním hlasem. Konkurzu se zúčastnilo celkem 9 uchazečů.
Vzhledem k aktuální situaci nebylo možné uspořádat druhé jednání komise dříve než začátkem listopadu. Výběr vhodného kandidáta posvětí na svém zasedání rada městské části a jméno nového ředitele/ředitelky bychom tak měli znát během následujících týdnů.

MČ Praha - Zbraslav, zřizovatel

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.