ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA - ZBRASLAV

Distanční výuka

Distanční výuka na ZŠ Vladislava Vančury probíhá pro žáky od 3. do 9. tříd skrze rozhraní MS Teams. V tomto rozhraní byli proškoleni všichni učitelé ZŠ v průběhu měsíce září a října v několika školeních a všichni naši žáci mají k dispozici účty v MS Teams (a celý Office 365) zdarma. Pod dohledem našeho IT oddělení si žáci 2. stupně své účty zprovoznili v uplynulém měsíci a také byli v hodinách proškoleni. Žákům 3. až 5. tříd pomohli a stále pomáhají jejich třídní učitelé. Pro 1. a 2. třídy zajišťují alternativní a vhodný způsob výuky jejich třídní učitelé. Ve spolupráci s rodiči se budou snažit připojit do MS Teams i naše prvňáčky a druháky.

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.