ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA - ZBRASLAV

Informace školní družiny k zahájení školního roku 2020/2021

Úplata

Z organizačních důvodů se jednorázová celoroční úplata 2.500 Kč bude provádět
přes účet:

Moneta Money Bank
číslo účtu: 7429504/0600
variabilní symbol: celé rodné číslo dítěte bez lomítka
účel platby (zpráva pro příjemce): ŠD + příjmení a jméno dítěte

Platbu proveďte nejpozději do 30. září 2020.


Organizace 1. školního týdne

Úterý 1. 9. 6,30 - 7,40 8,50 - 18,00 hod.
Středa 2. 9. 6,30 - 7,40 9,40 - 18,00 hod.
Čtvrtek 3. 9. 6,30 - 7,40 9,40 - 18,00 hod.
Pátek 4. 9. 6,30 - 7,40 10,45 - 18,00 hod.

Od 2. školního týdne bude pak pravidelný provoz, tj.:

Ranní ŠD 6,30 - 7,40 hod. (příchod do ranní ŠD je možný pouze do 7,30 hod.)
Odpolední ŠD 11,40 - 18,00 hod.

Ostatní podrobnosti naleznete ve Vnitřním řádu školní družiny.

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.