Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav

Projektový den na téma "Naše firmy"

V měsíci květnu proběhl na druhém stupni projekt „Naše firmy“. Cílem projektového dne bylo pomoci žákům najít cestu při výběru studia pro svůj život, pochopit důležitost kreativity, informačního i kritického myšlení, komunikace a spolupráce. Zúčastnili se žáci osmých tříd. V rámci investiční hry procházeli reálnými situacemi, které se běžně odehrávají na trhu a v běhu firmy – chybějící investice do výroby, nedostatek investic do vývoje, podcenění reklamy atd.

Žáci si vyzkoušeli chod firmy a zároveň manuálně skládali robota, kterého posléze naprogramovali pomocí iPadů a blokového programování. Programy museli certifikovat pro získání bonusů pro firmu. V rámci projektu proběhlo i školení učitelů „Objevování potenciálu umělé inteligence”, kde se zabývali prací s chatboty. Vzdělávací program připravila společnost NVIAS. Celý tento projektový den s nevšedními zážitky byl podpořen programem O2 Chytrá škola. Děkujeme!!!

Monika Trachtová, třídní učitelka 8.D a metodička prevence

20220505 095110.jpg malyIMG 20220503 WA0022

Image


Copyright © 2010 - 2021 ZŠ Vladislava Vančury | Všechna práva vyhrazena.