Informativní schůzky pro budoucí prvňáčky a žáky přípravné třídy 6. a 7. června

Vážení rodiče žáků budoucích žáků prvních tříd a přípravné třídy, 

srdečně vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou v budově Nad Parkem: 

- první třídy v pondělí 6. června od 18:00 - v prostorách školní jídelny 

- přípravná třída v úterý 7. června od 18:00 - v jejich budoucí třídě

Těšíme se na setkání s vámi, 

Marcela Břinčilová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň