Turnaj v nohejbalu přinesl zbraslavské škole opět medaile!

V letošním školním roce byla díky Covidu 19 a časté přítomnosti dětí na různých akcích školy malá účast našich žáků ve sportovních soutěžích. Po delší době chlapci vyrazili na sportovní klání mezi pražskými školami, které se konalo v půlce května. Obě kategorie starší i mladší žáci si vedli velmi dobře. Mladší kluci získali stříbrnou medaili a starší bronzovou.

nohejbal

Společné foto - z leva horní řada, Salim Jurkevič, Jakub Klufa, Jonáš Mencl, Adam Bartoš, David Lášek, z leva dolní řada, Tobiáš Patočka, Adam Šafanda,
Michele Centoducati, Tobiáš Kamarád.
Chlapcům děkuji za reprezentaci školy a vyučujícím za to, že je uvolnili z výuky.
Mgr. Iveta Teřlová