Výskyt SARS-CoV-2 v přípravné třídě

Vážení rodiče,

učitelka v přípravné třídě má pozitivní test na SARS-CoV-2.

Podle zprávy hygienické stanice nebyl shledán důvod pro karanténní opatření v této třídě.

Rodiče dětí a personál školy by měli sledovat zdravotní stav dětí / svůj zdravotní stav minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou, a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře - pediatra / praktického lékaře a sdělit mu, že dítě / personál bylo / byl v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.

Výuka je zajištěna.

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.