ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Uvítání do nového školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,IMG 1486 final NEJMENSI

rád bych vás v souvislosti se svým nástupem do funkce ředitele školy pozdravil. Také bych rád popřál dětem úspěšný vstup do nového školního roku 2019/2020, rodičům trpělivost a pozitivní přístup ke vzdělávání svých ratolestí, učitelům a všem zaměstnancům školy dobré podmínky pro jejich práci.

V průběhu letních prázdnin jsem převzal od Mgr. Kovaříka školu a cítím za vhodné mu na tomto místě poděkovat. A to nejen za průběh celého předávání, ale také za dlouholeté vedení základní školy.

Ani přes léto jsme nezaháleli. Kromě běžné údržby na obou budovách jsme spolu s městskou částí pracovali na několika dlouho připravovaných projektech. V budově 2. stupně jsme zrekonstruovali prostor provizorních šaten a během podzimu budou místnosti vybaveny novými šatními skříňkami. Vznikne tak důstojné zázemí a zvýší se komfort našich žáků, kteří získají osobní prostor pro ukládání svých věcí. V plném proudu jsou také přípravy na vybudování jazykové laboratoře, v které se již před vánočními svátky budou děti moderně a efektivně učit cizím jazykům. S létem nám končí projekt financovaný z operačního programu EU - Šablony I, na který navazujeme od září s projektem Šablony II, a který nám poskytne finanční prostředky například na projektové dny pro žáky, modernizaci metod a forem výuky, provoz školního klubu, případně na školního psychologa a speciálního pedagoga. Do nového školního roku také vstupujeme s požadovaným stavem pedagogických pracovníků, za což patří i jim samotným velké díky, jelikož se aktivně zapojují do vyhledávání nových perspektivních kolegů.

Základní školu vnímám primárně jako místo, kde se budou dobře cítit děti, učitelé i rodiče, místo, kde děti mohou svobodně a bezpečně poznávat a objevovat svět kolem nás. K tomu by jim měly pomáhat předávané znalosti a dovednosti, ale také sociální a kulturní aspekty našeho života. Škola by měla být místem, kde děti budou motivovány, rozvíjeny a podporovány ve své přirozené touze po poznávání a objevování, místem, kde se nebudou bát komunikovat, vyjádřit svůj názor, prezentovat vlastní myšlenky nebo netradiční způsoby řešení. Vedení školy je otevřeno vašim podnětům, připomínkám a nápadům, tudíž se na nás neváhejte s čímkoliv obrátit. Budu velmi rád, pokud se aktivně zapojíte do života školy a společně se všemi zaměstnanci a přáteli školy ji budeme dále rozvíjet.

Věřím, že naše společná práce povede k větší spokojenosti dětí.

 

Ing. Lukáš Herout, Ph.D.
ředitel školy

 

 

 

______________________________________________________

Krátké představení:

Vystudoval jsem Aplikovanou informatiku na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Učitelství informatiky na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Poté jsem 4 roky pracoval v IT. Jelikož mi škola chyběla, začal jsem si při práci dělat doktorát na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, konkrétně v oboru Pedagogika. Během studií jsem se aktivně věnoval učení jak na ZŠ a SŠ, tak ve vysokoškolském prostředí, kde jsem zůstal až dosud. Svou pedagogickou a výzkumnou činnost jsem zaměřil na přípravu učitelů a využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Zkušenosti jsem získal také na velkých projektech. V posledním jsem zastával pozici projektového manažera s více než 200 zaměstnanci a rozpočtem 250 milionů Kč. S partnerkou bydlíme na Zbraslavi a vychováváme dvě malé dcery (6 měsíců a 3 roky). Svůj veškerý volný čas se snažím věnovat své rodině, ačkoliv se ho poslední dobou moc nedostává.

 

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.