Základní částka úplaty za členství ve školním  klubu bude činit 200,- Kč za jeden kalendářní měsíc na jednoho žáka.
Platba se provádí bezhotovostně (případně hotově v pokladně banky) u Moneta Money Bank. Č.Ú. 7429504/0600  (variabilní symbol – celé rodné číslo dítěte bez lomítka, účel platby, resp. zpráva pro příjemce  – ŠK + PŘÍJMENÍ dítěte). Platba se provádí jednorázově na celý školní rok, tj. 2.000 Kč. V případě odhlášení dítěte z docházky do ŠK v průběhu školního roku bude zákonnému zástupci vrácena příslušná poměrná finanční částka.
Datum splatnosti – 30. října.

Školní klub je otevřen každý všední den od 13:00 - 17:00 hod.
V klubu je vedena evidence příchozích dětí.
Při první návštěvě dostane každý žák k vyplnění dotazník s docházkou.

Pro učitele

Školní email   Škola Online     Fred Fraus    Ve škole.cz   Flexibooks   Didakta   TOGlic
           veskolecz   Interaktivní učebnice   logo2x   logo f color