Školní klub je určen pro žáky 2. stupně a žáky 1. stupně, kteří nebyli přijati k pravidelné  docházce do školní družiny.
Školní klub má hlavní cíl zapojit děti do aktivní činnosti ve volném čase.  V jeho  rámci  budou fungovat zájmové kroužky vedené odbornými lektory a dále  budou organizovány volnočasové aktivity, jako exkurze, výlety, sportovní a kulturní akce, atd.
Školní klub bude otevřen od 13:00 hod., do 17:00 hod. v budově školy U Lékárny 593.

Po celou dobu bude  zajištěn pedagogický dohled.

Základní částka úplaty za členství ve školním  klubu bude činit 200,- Kč za jeden kalendářní měsíc na jednoho žáka.

Zájemce o školní klub prosíme o vyplnění el. přihlášky.


Na spolupráci se těší Kateřina Ziková, vedoucí školního klubu

Přihláška do školního klubu


Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav
Zápisní lístek do školního klubu
Školní rok:
Třída:
Příjmení a jméno dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna (kód):
Adresa bydliště:

Poznámky (upozornění, kterým má být ze strany školního klubu věnován zvláštní zřetel, např. sociální a zdravotní znevýhodnění, stravovací odlišnosti apod.)

Text:
Příjmení a jméno matky:
Telefon (1):
E-mail (1):
Zaměstnavatel (1):
Příjmení a jméno otce:
Telefon (2):
E-mail (2):
Zaměstnavatel (2):

Vnitřní řád ŠK ke stažení zde: (bude doplněno)

Seznámil(a) jsem se s vnitřním řádem školního klubu*
Datum:
Opište obrázek (ochrana proti spamu):