Vedení Základní školy Vladislava Vančury na Zbraslavi se podařilo v letošním roce získat z Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání částku ve výši 1 878 384,- Kč. Tuto částku může škola čerpat v období od 1.9. 2017 do 31.08. 2019 a je určena především na personální podporu školy, vzdělávání  pedagogických pracovníků, nákup výukových programů a  interaktivní techniky.

Tato finanční podpora značnou měrou pomůže škole zkvalitnit výchovně vzdělávací proces, jak po stránce zvýšení odbornosti učitelů, tak po stránce  technické modernizace školy.  Je to tedy dobrá zpráva nejen pro školu samotnou, ale i pro její klienty – žáky školy a jejich rodiče.
 
Mgr, Jiří Kovařík,
ředitel školy

Pro učitele

Školní email   Škola Online     Fred Fraus    Ve škole.cz   Flexibooks   Didakta   TOGlic
           veskolecz   Interaktivní učebnice   logo2x   logo f color