Aplikace aktualizované elektronické přihlášky do školní družiny pro školní rok 2017/2018 bude spuštěna na našich webových stránkách 28. 8. 2017. Osobně pak lze vyplnit přihlášku v pondělí 4. 9. 2017 přímo ve školní družině.

Pro učitele

Školní email   Škola Online     Fred Fraus    Ve škole.cz   Flexibooks   Didakta   TOGlic
           veskolecz   Interaktivní učebnice   logo2x   logo f color